Företagsinvesteringar och konflikt

2013 lyfte EU sanktionerna mot Burma/Myanmar, som svar på landets regeringsledda reformprocess. Men hållbart företagande i ett så pass korrupt och konfliktdrabbat land är allt annat än okomplicerat. Läs om varför i ”Utländska investeringar och konflikt i Burma.” 

Informationsblad: Utländska investeringar och konflikt i Burma (PDF)

Svenska Burmakommittén, som arbetar med att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle, menar att lokalbefolkningen måste få vara delaktiga i beslut som påverkar deras näringar och liv. Om inte lokala röster tillåts påverka skapas nya konflikter och lösningar undergrävs.

Exempelvis har vi arrangerat seminarium med Earth Rights International och tagit med svenska politiker till Dawei i södra Burma, där en av Sydostasiens största industriområden byggs.

Svenska burmakommittén

Riksdagsledamoten Roger Haddad (FP) träffar civilsamhällsföreträdare från de etniska delstaterna Shan och Taninthayi. från Foto: Björn Qvarfordt