Om oss

Svenska Burmakommittén stödjer lokala organisationer i Burma som på olika sätt kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter. I Sverige arbetar vi med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle.

Svenska Burmakommitténs ordförande Matilda Hald talar på seminariet State of human rights den 19 januari 2018, tillsammans med Jan Eliasson och Måns Molander. /foto: Svenska Burmakommittén

Burmakommitténs verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till gräsrotsorganisationer runtom i Burma och informationsarbete i Sverige. Vi vill att internationell verksamhet i Burma ska bidra till demokratisering och en förbättrad människorättssituation.

Svenska Burmakommittén grundades som en solidaritetsorganisation år 2000, bland annat till stöd för de tusentals samvetsfångar som då satt frihetsberövade i Burma. Tack vare vårt långvariga engagemang har vi god kännedom om utvecklingen i Burma och förtroendefulla relationer med de demokratiaktivister och gräsrotsföreningar vi samarbetar med.

Burmakommittén är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation. Vår verksamhet genomförs med hjälp av projektanslag och bidrag från organisationer och medlemmar.

Debattartiklar i urval:
Nytt besked från FN ger hopp om ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Myanmar i Omvärlden 2018-09-28

Utrikesminister Margot Wallström måste sätta press på Burmas ledare i Sydsvenskan 2017-11-20

Sverige får inte vara tyst om Burma i SVT Opinion 2017-06-12

Våldet mot rohingyas måste stoppas i ETC 2016-12-20

Militären i Burma kränker mänskliga rättigheter i Sydsvenskan 2016-11-07

Tillsätt FN-utredning för dem som förtrycks i skuggan av Burmas val i Sydsvenskan 6/11 2015

Sverige måste stå upp för de utsatta i Burma i ETC 5/11 2015

Även biståndsfinansierade svenska aktörer bör hjälpa förföljda i Burma i OmVärlden 30/9 2015

Stöd demokrati i Burma, inte diktaturen! i ETC den 17/2 2015

Burmas fria röster tystas igen i Sydsvenskan 17/8 2014

Kris i västra Burma – Sverige skyldig att ta ställning i ETC 2/4 2014

Skyddet för de mänskliga rättigheterna i Burma måste skärpas i OmVärlden 2/4 2014

EU måste ställa krav på regimen i Burma i SvD Brännpunkt 22/4 2013

Exempel på gästtalare genom åren:
May Sabae Phyu, Gender Equality Network, framträdande inom Burmas civilsamhälle

Zin Mar Aung, f.d. politisk fånge och numera NLD-parlamentariker

Min Zin, UC Berkeley, statsvetare och f.d. aktivist

Thet Thet Aung, 88 Generation

Pyo Let Han, RAINFALL, aktivist/journalist/författare

Aung Myo Min, Equality Myanmar, en av Burmas främsta människorättsaktivister

Khin Ohmar, Burma Partnership, en av Burmas främsta människorättsaktivister

Bertil Lintner, författare/journalist och en av världens främsta Burmaexperter

Tomás Ojea Quintana, f.d. FN-rapportör för mänskliga rättigheter i Myanmar

Tin Tin Nyo, Women’s League of Burma

Matthew Smith, Fortify Rights, tidigare Human Rights Watch

Bobo Aung, Earth Rights Int., jobbar med markfrågor och förespråkar ansvarsfulla investeringar

Margot Wallström, f.d. FN-rapportör för användandet av sexuellt våld i konflikt

Tun Khin, Burmese Rohingya Organisation UK

Moe Thway, Generation Wave

Thet Swe Win, Center for Youth and Social Harmony, jobbar med ungdomar och inter-faithfrågor

Hel Lay Paw, m.fl. från Burmese Women’s Union

Jenny Hedström, forskare med fokus på genusfrågor och Kachin State

Nyein Chan, Future Light Center, jobbar med f.d. politiska fångar

Sai, Kaw Dai, jobbar med folkbildning i Shan State

Organisationshandlingar i urval:
Svenska Burmakommitténs stadgar (PDF)

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2015 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2014 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2013 (PDF)

Verksamhetsberättelse 2012 (PDF)