Länkar

Nyhetssajter

Irrawaddy www.irrawaddy.org

Democratic Voice of Burma www.dvb.no

Burmanet www.burmanet.org

Mizzima www.mizzima.com

Organisationer

Amnesty International www.amnesty.org/en/region/myanmar

Assistance Association for Political Prisoners (Burma) www.aappb.org

Burma Partnership www.burmapartnership.org

Myanmar Peace Monitor www.mmpeacemonitor.org

Chin Human Rights Organization www.chro.org

Shan Herald Agency for News www.panglong.org

Women’s League of Burma www.womenofburma.org

Fortify Rights www.fortifyrights.org

Transnational Institute www.tni.org/work-area/burma-project

The Burma Campaign UK www.burmacampaign.org.uk

US Campaign for Burma www.uscampaignforburma.org

The Border Consortium www.theborderconsortium.org

Rapporter

¤ Human Rights Watch bevakar människorättsbrott i många länder, och utkommer regelbundet med Burmarapporter.

¤ Impunity Prolonged: Burma and its 2008 Constitution (2009) av ICTJ är en analys av Burmas konstitution och om hur militären åtnjuter straffrihet.

¤ I Crimes against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas (2010) kartlägger Irish Centre for Human Rights människorättsbrott mot rohingyafolket.

¤ Här finns diverse FN-rapporter om Burma, däribland generalsekreterarens rapport till generalförsamlingen och de från FN:s specialrapportör om mänskliga rättigheter i Burma.

¤ I Burma – Interna konflikter och regional säkerhet (2010) lyfter Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen fram det multietniska Burma, och de konflikter och MR-brott som präglat landets moderna historia. Rekommenderad bakgrundsläsning.

¤ Network for Human Rights Documentation – Burma, eller ND-Burma, är en paraplyorganisation vars medlemmar dokumenterar MR-brott. De publicerar eget material, samt tillgängliggör medlemorganisationers rapporter.

Foto

Witness Burma

Narciso Contreras