Fyllnadsvalet i Burma 2012

assk framför publik

Den 1 april 2012 ska det hållas ett fyllnadsval i Burma, till sammanlagt 45 platser i underhuset, senaten och de regionala församlingarna (valet har blivit uppskjutet i tre valkretsar i Kachin State, på grund av konflikterna där). Dessa platser har blivit lediga då tidigare invalda parlamentariker fått nya positioner som bl a ministrar, och då måste lämna sina parlamentsplatser. De flesta av platserna ska väljas till underhuset.

Detta fyllnadsval har blivit mycket uppmärksammat, då NLD med Aung San Suu Kyi i spetsen valt att återregistrera NLD som parti och ställa upp i valet. Det är det första valet NLD ställer upp i sedan 1990, eftersom man bojkottade det senaste parlamentsvalet 2010. Beslutet att återregistrera NLD som parti kom efter att partiregistreringslagarna ändrats i slutet av 2011, vilket gjorde det möjligt för partier med dömda medlemmar att registrera sig, och att skrivningarna kring konstitutionen mildrades. Den tidigare regeln att partier inte kunde ha dömda personer som medlemmar uteslöt en stor del av den demokratiska oppositionen eftersom många av dessa suttit i fängelse på grund av sin politiska aktivism.

NLD och Aung San Suu Kyi har under de senaste veckorna turnerat runt Burma och talat inför enorma folkmassor, och allt pekar på att om valet går hyfsat fritt och rättvist till, så kommer NLD knipa de flesta av platserna. Det har redan förekommit vissa rapporter om oegentligheter – bland annat att NLD inte fått hålla sina kampanjmöten centralt i vissa städer, utan blivit utdirigerade långt från där människor bor, och när röstlistor har granskats så har de visat sig innehålla många felaktigheter. Samtidigt har regimen inte så mycket att förlora på att låta valen gå hyfsat fritt och rättvist till – om Aung San Suu Kyi kommer in i parlamentet blir det lättare för dem att argumentera för att omvärlden ska släppa sanktionerna , exempelvis. Däremot inte sagt att regimen inte vill undvika ett allt för förnedrande nederlag – så visst mått av fusk får man nog vänta sig.

Vad innebär då detta fyllnadsval i praktiken? Bland annat EU har satt valet som en milstolpe för att omförhandla sanktionerna mot landet, och sätter stor vikt vid att det ska gå schysst till. Samtidigt varnar många burmagrupper för att det är farligt att använda fyllnadsvalet som en mätstock på förändring i Burma, eftersom det i sig inte rubbar maktbalansen i landet. För även om NLD skulle ta alla platser som är uppe för val nu, så är fortfarande parlamentet dominerat av militären, dels genom de 25 procent av platserna som militären automatiskt garanteras, dels genom det massiva övertaget som juntans proxyparti USDP har i parlamentet genom det riggade valet 2010.

Nytt för detta val är dock att regimen tillåter ett antal internationella valobservatörer: 2 från EU, USA, Sydkorea, Kina, Japan och FN, respektive. Samt ett antal från ASEAN. Dessutom ska internationella journalister få bevaka valet.

Svenska Burmakommittén anordnade ett seminarium om fyllnadsvalet den 23 mars, ”Aung San Su u Kyi på väg in i Burmas parlament”. Det går att se en video från det seminariet här.