Ny skrift: Burmas val

Den 8 november går Burmas folk till valurnorna. Svenska Burmakommitténs valanalys summerar vad det innebär.

Läs Burmas val: demokratiskt genombrott, politisk teater eller något däremellan? (PDF)

Burmas val 2015Rapporten redogör för de hinder som finns för att den demokratiska oppositionen, med National League for Democracy och Aung San Suu Kyi i spetsen, ska kunna vinna valet.

Om NLD trots svåra odds får majoritet hindrar Burmas konstitution dem från att kunna styra landet fullt ut. Nyckelministerposter utses direkt av Burmas överbefälhavare. Armén är garanterade 25 procent av platserna i parlamentet och har en avgörande roll i att utse presidenten, som inte väljs. Presidenten bestämmer vilka som får leda Burmas delstater, inklusive de etniska minoritetsområden där väpnade konflikter pågår.

För att stödja demokratiseringsprocessen och respekten för mänskliga rättigheter i Burma/Myanmar är det mycket viktigt att Sverige och EU:

  • Inte ser valet i Burma som ett slutmål, utan som en början på något som kan utvecklas till genuina reformer. Utnyttja det utrymme som uppstått genom att stödja demokratiska krafter och stödja det burmesiska civilsamhället i att utöva tryck underifrån. Sverige och EU måste ha tydliga indikatorer för hur de mäter framsteg i Burma och sätta upp tydliga villkor för fortsatt stöd till den militärstödda regeringen och dess allierade.
  • Stå upp för mänskliga rättigheter! Förnya det internationella trycket för att politiska fångar ska släppas, politiska arresteringar upphöra, och repressiva lagar skrotas.
  • Sverige måste driva på för att EU ska föra en konsekvent strategi i Burma med mänskliga rättigheter som ledord. EU:s stöd, som illa avvägt främjar regeringen och dess allierade, måste diversifieras. När EU nu förhandlar med Burma om ett investeringsskyddsavtal (BIT), som ska underlätta europeiska investeringar, måste tydliga skrivningar om standards för mänskliga rättigheter inkluderas.
  • Hatbrott mot muslimer och förföljelsen av rohingyas måste upphöra. Omvärlden måste ställa tydliga krav på att Burmas regering ska motarbeta diskriminering och våld, inte underblåsa det som nu. Sverige bör kräva humanitärt tillträde till Rakhinstaten och även stödja en FN-utredning om brott mot de mänskliga rättigheterna i Rakhine.
  • Etniska minoritetsgrupper måste stödjas i fredsförhandlingarna med Burmas regering och inte pressas att skriva under ett avtal innan de känner sig tillfreds med innehållet. De grupper som inte skrev under eldupphörsavtalet i oktober 2015 ska ha möjlighet att återvända till förhandlingsbordet.
Ladda ner Burmas val: demokratiskt genombrott, politisk teater eller något däremellan? (PDF)

Rapportförfattare: Karin Valtersson