Burmas val 2015: hur går det till?

Den 8 november hålls historiska val till Burmas nationella och regionala parlament. Här hittar du lättläst information om hur valet i Burma går till och hur landets politiska system ser ut. Kommer Aung San Suu Kyis parti kunna säkra en majoritet?

Burmas politiska system är inte ett demokratiskt sådant, och landet har lång väg att gå för att kunna anses vara en demokrati. Exempelvis är 25 % av alla platser i både den nationella församlingen och i de fjorton regionala parlamenten reserverade åt militären.

Det nationella parlamentet består av två kamrar. Överhuset som kallas nationalförsamlingen (Amyotha Hluttaw) har 224 platser och underhuset, folkförsamlingen (Pyithu Hluttaw), har 440 platser. Efter fyllnadsvalet 2012 såg maktfördelningen i det nationella parlamentet ut såhär:

Överhuset

Underhuset

Regeringspartiet USDP har nära kopplingar till militären. Det utgörs bl.a. av före detta generaler, inklusive personer som varit högt uppsatta inom juntan och som begått människorättskränkningar. Jordbruksministern Myint Hlaing har exempelvis konfiskerat stora markområden i en etnisk minoritetsdelstat. USDP fick sin dominanta ställning i parlamentet efter valet 2010, som avvisades av västländer som ofritt.

En odemokratisk konstitution

Utöver att en fjärdedel av alla lagstiftande platser är reserverade åt militären krävs minst 75 % av alla ledamöters röster för en ändring av konstitutionen. Detta innebär att arméledningen har vetorätt över konstitutionsändringar, något oppositionen förgäves försökt åtgärda.

Den tidigare juntan – som begått grava övergrepp mot civila – kan enligt konstitutionen inte ställas inför rätta för begångna brott. Exempelvis kan nuvarande inrikesminister Gen. Ko Ko inte ställas till svars för de brott mot mänskligheten han begått mot den etniska minoriteten karenner.

En annan klausul är skapad för att hindra oppositionens Aung San Suu Kyi från att bli president.

Vägen till demokrati i Burma är bräcklig. Foto: SBK

Burmas väg mot demokrati är skör. Militären har en dominant ställning.

Hur går valet till? 

Av de 664 platserna i det nationella parlamentet utnämns alltså en fjärdedel av ledamöterna av Burmas överbefälhavare. Resterande 498 platser ska tillsättas genom allmänna val som hålls vart femte år. Burma använder sig av majoritetsval.

Av överhusets sammanlagt 224 platser tillsätts 168 platser genom majoritetsval. Burmas fjorton delstater är uppdelade i tolv valkretsar var.

I underhuset utses 330 av de 440 ledamöterna genom val. Karta av valkretsarna, som ska vara bestämda enligt folkmängd, finns här.

Vem blir president?

Presidenten utses inte förrän våren 2016. Nomineringsprocessen ser ut på följande sätt:

  • Militären i parlamentet nominerar en kandidat
  • Underhusets valda ledamöter nominerar en kandidat
  • Överhusets valda ledamöter nominerar en kandidat

Parlamentet röstar fram en av dessa som utses till president; de två andra blir vice-presidenter.

NLD har ännu inte lagt fram sin presidentkandidat. Aung San Suu Kyi blockeras från en nominering då hennes barn är brittiska medborgare, med hänvisning till en klausul i konstitutionen som anses vara skriven just för att hålla henne borta från presidentposten.

Det ryktas om att Burmas Överbefälhavare, Min Aung Hlaing, kommer få en nominering.

Hur kommer det gå för NLD?

NLD har stöd bland väljarna i de mellersta delarna av landet, men det är osannolikt att de kommer få tillräckligt många mandat för att vinna presidentposten. Det finns många trösklar på vägen dit.

Först krävs minst hälften av alla platser i antingen under- eller överhuset för att NLD med säkerhet ska kunna nominera en presidentkandidat. Sedan måste de få med sig en majoritet av alla parlamentsledamöter för att rösta igenom sin kandidat.

NLD vann 392 utav 492 platser i valet 1990 och trots att opinionsundersökningar saknas tros partiet än idag ha stort väljarstöd. Sist i fyllnadsvalet 2012 vann partiet 43 utav 45 platser.

Fyllnadsvalet handlade dock om valkretsar med en stor burmansk befolkning; burmaner utgör landets etniska majoritet och det är hos dem NLD har sin största väljarbas. I de s.k. etniska minoritetsdelstaterna tenderar väljare flockas till partier med etnisk profil. Politik i Burma handlar generellt mer om ledares personligheter än om partiprogram.

Nu i valet 2015 väntas NLD göra bra från sig mot regeringspartiet USDP i de mellersta delarna av Burma, där 291 valkretsar finns. I de etniska staterna – där man gör upp om 207 platser – kommer det bli betydligt svårare för NLD.

En grupp som mobiliserar mot NLD är de ultranationalistiska buddistiska munkarna i MaBaTha.

Militärens fortsatta politiska makt

Viktiga ministerposter, såsom inrikesministern och försvarsministern, utses av arméledningen.

Det nationella parlamentet har visat sig vara mer handlingskraftig än förväntat, men domineras av militären. Militären fortsätter ha vetorätt mot ändringar av Burmas odemokratiska konstitution.

#BurmasVal2015 Håll utkik efter höstens seminarier!

#BurmasVal2015 Håll utkik efter höstens seminarier!