Eftervalsanalys

Parlamentsvalen i november 2015 resulterade i en överlägsen seger för Aung San Suu Kyi och hennes National League for Democracy. Vår eftervalsanalys redogör för resultaten, regeringsbildningen och vägen framåt.
Läs Svenska Burmakommitténs eftervalsanalys (PDF)

Analysen redogör för valresultaten och den regeringsbildning som nu väntar. Som de flesta säkert vet kan Aung San Suu Kyi på grund av bestämmelser i konstitutionen inte väljas till president. Spekulationerna om vem som kommer att nomineras diskuteras över middagsborden i Yangon.

Med tanke på att relationerna mellan NLD och armén, Tatmadaw, kommer att vara avgörande för den framtida utvecklingen är det viktigt att den nye presidenten är en person som av armén uppfattas kunna spela den ledande roll som konstitutionen ger.

Ja Seng Hkawn, invald i Kachins delstatsparlament. NLD borde samarbeta mer med etniska partier.

Ja Seng Hkawn, invald i Kachins delstatsparlament. NLD måste samarbeta mer med etniska partier.

Att etablera närmare samarbete med de etniska nationaliteternas företrädare är av yttersta vikt. Tillsättningen av chefsministrar i delstaterna är en gyllene chans att bygga broar. Aung San Suu Kyi har visserligen talat om federalism och att hon skall ta ledningen i Burmas fredsprocess, men etniska ledare väntar enligt uppgift ännu på konkreta förslag. Många av dem ser med blandade känslor på att landet åter skall styras av ett bamar-dominerat parti, inte minst mot bakgrund av Aung San Suu Kyis försök att förbättra relationerna med arméledningen. Hon har de senaste veckorna träffat presidenten, talmannen och överbefälhavaren Min Aung Hlaing privat och även den förre envåldshärskaren Than Shwe.

Att slutföra förhandlingarna om vapenvila med de väpnade grupper som ännu inte skrivit på avtalet från oktober och sedan gå vidare med de politiska förhandlingar som avtalet lägger grunden för är det strategiskt viktigaste uppdraget för den nya regeringen. Att överbrygga motsättningarna mellan majoritetsbefolkningen bamar och de etniska nationaliteterna och etablera en federal stat med starkare lokalt självstyre och lika rättigheter för alla är grunden för en framtida fredlig och demokratisk utveckling i Burma.

Burmas val 2015