Referat: Semestra i Burma?!

Är en ansvarsfull turism möjlig? Den frågan ställdes till Nicole Häusler som arbetat med att utveckla turismen i Burma för det landets regering. Ja, men intressenter borde helst vänta i ett par år, menar Häusler. Läs hennes rekommendationer och ladda ner Burmas turismriktlinjer.

Utnyttja lokala transportmedel. Foto: SBK

Utnyttja lokala transportmedel. Foto: SBK

Nicole är optimistisk, men visar på många hinder som behöver bemästras. Arbetet för en hållbar turism i Burma ser hon som en resa i sig. Det finns en konsensus i landet om att riktlinjer för turism behövs och Nicole har arbetat med Burmas turismdepartement för att ta fram sådana.

På pappret ser visionerna vackra ut: turismen ska bidra till en bred lokal socio-ekonomisk utveckling, bevara kulturell mångfald, stärka institutionerna för turism, osv. Lokalt entreprenörskap ska uppmuntras och effekter – positiva och negativa – av samhällets engagemang i turismen ska följas upp. Till varje mål finns handlingsprogram.

Det är dock tydligt att alla de utmaningar som man stöter på i kompetensuppbyggnad finns här. Problem som känns igen är negativa konsekvenser av snabb tillväxt, brist på insyn i den privata sektorn, brist på medvetenhet hos styrande om negativa effekter och bristen på samordning. Lägg till det komplexa politiska läget i Burma med ofärdiga fredsprocesser. Det populära turistmålet Inle Lake, exempelvis, är situerad i Shanstaten, en delstat befolkat av flertalet minoritetsgrupper som kämpar för lika rättigheter.

Nicole vill se intressenter inom turistnäringen i Burma vänta i ytterligare ett par år, i en avsiktlig demarketing-strategi. Hennes rekommendation till svenska researrangörer är att uppmuntra lokala partners att följa de riktlinjer som finns i Burmas policys för ansvarsfull turism, och följa upp att de gör det. Enskilda resenärer uppmanas att bo på lokala vandrarhem, använda lokalt transportmedel, och äta på lokala restauranger.

Ät lokalt. Foto: SBK

Ät lokalt. Foto: SBK

Seminariet hölls i Almedalen den 4 juli 2013 och finansierades av Forum Syd; Forum Syd ansvarar inte för de åsikter som framförts. 22 personer deltog.

Ladda ner:

Responsible Tourism Policy (PDF)

Policy on Community Involvement in Tourism (PDF)

Nicoles presentation (PDF): Lecture_Tourism Development_July2013_Haeusler