Politiska fångar ökar

Burmaserie

Förtrycket i dagens Burma/Myanmar tillämpas med hjälp av olika repressiva lagar. Lagarna används för att hindra media och meningsmotståndare från att organisera sig, uttrycka kritik offentligt, mobilisera andra, och granska eller utkräva ansvar av myndigheter. Med andra ord för att hämma det civila samhället och fria medier från att uppfylla den fundamentala roll de har i ett fritt samhälle.

Till de lagar som bör reformeras hör exempelvis

  • Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law om mötesfrihet
  • Brottsbalkens sektion 505 om uppvigling
  • Unlawful Association Act och andra lagar som begränsar föreningsfrihet
  • 2014 News Media Law som fortfarande begränsar fria medier

Reformprocessen i Burma initierades ovanifrån och det är fortfarande militärregimen som styr reformagendan. Men om inte människor får organisera sig och påverka politiken är det omöjligt för medborgarna att på allvar utmana den etablerade makten och kräva ett friare samhälle. Omvärlden måste stödja Burmas demokratiska krafter.

Fotnoter:

1 I augusti 2015 var minst 120 politiska fångar fängslade, och minst 448 aktivister väntade rättegång, enligt Assistance Association for Political Prisoners Burma. Siffrorna inkluderar inte alla samvetsfångar som tros finnas i konfliktområden. Bland de politiska fångarna finns bl.a. många studenter, bönder och journalister.

2 Till exemplen från 2014 hör 20 bönder som åtalats i delstaten Taninthayi och 30 stycken som dömts till fängelse i Bago och i Sagaing. Efter reformernas början i 2011 har landkonfiskeringar i olika delar av Burma fortsatt, t.ex. i Karen State och Mon State. Transnational Institutes rapport Developing Disparity (2013) ger en introduktion i markfrågan.

3 Ett femtiotal kollegor som anordnade en fredlig manifestation mot domen åtalades för brott mot lagen om församlingsfrihet. SvD uppmärksammar här bakslagen för fria medier i Burma. Efter överklagan sänktes domarna till sju år.

4 Gruvexpansion i Monywa i delstaten Sagaing har orsakat stora protester från lokalbefolkningen; både lokala bönder och aktivister som protesterar i solidaritet med Monywa-borna har fängslats. 2012 brännskadades ett 40-tal när burmesisk polis använde fosfor i räder mot fredliga demonstranter.

5 Yungs fall är ett av många. FNs arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande konstaterar att etniska kachiner ”have been subjected to numerous arrests as well as alleged torture against them to extract confessions.”

6 Kyaw Hla Aung dömdes till ett och ett halvt år i fängelse men tros ha släppts i början av oktober 2014. Människorättsgrupper som Amnesty och Fortify Rights har kämpat för hans frihet.

 Illustration: Jonna Dreiman • Oktober 2014 • Serien är en del av kampanjen Burma i förändring

Stöd Svenska Burmakommitténs arbete med att stärka demokratiaktivister och gräsrötter i Burma/Myanmar. Bli medlem.

Öppna text i läsläge

 

Förtrycket i dagens Burma/Myanmar tillämpas med hjälp av olika repressiva lagar. Lagarna används för att hindra media och meningsmotståndare från att organisera sig, uttrycka kritik offentligt, mobilisera andra, och granska eller utkräva ansvar av myndigheter. Med andra ord för att hämma det civila samhället och fria medier från att uppfylla den fundamentala roll de har i ett fritt samhälle.

Till de lagar som bör reformeras hör exempelvis

  • Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law om mötesfrihet
  • Brottsbalkens sektion 505 om uppvigling
  • Unlawful Association Act och andra lagar som begränsar föreningsfrihet
  • 2014 News Media Law som fortfarande begränsar fria medier

Reformprocessen i Burma initierades ovanifrån och det är fortfarande militärregimen som styr reformagendan. Men om inte människor får organisera sig och påverka politiken är det omöjligt för medborgarna att på allvar utmana den etablerade makten och kräva ett friare samhälle. Omvärlden måste stödja Burmas demokratiska krafter.

Fotnoter:

1 I augusti 2014 var minst 84 politiska fångar fängslade, och ca 122 aktivister väntade rättegång, enligt Assistance Association for Political Prisoners Burma. Siffrorna inkluderar inte alla samvetsfångar som tros finnas i konfliktområden.

2 Till exemplen från 2014 hör 20 bönder som åtalats i delstaten Taninthayi och 30 stycken som dömts till fängelse i Bago och i Sagaing. Efter reformernas början i 2011 har landkonfiskeringar i olika delar av Burma fortsatt, t.ex. i Karen State och Mon State. Transnational Institutes rapport Developing Disparity (2013) ger en introduktion i markfrågan.

3 Ett femtiotal kollegor som anordnade en fredlig manifestation mot domen åtalades för brott mot lagen om församlingsfrihet. SvD uppmärksammar här bakslagen för fria medier i Burma. Efter överklagan sänktes domarna till sju år.

4 Gruvexpansion i Monywa i delstaten Sagaing har orsakat stora protester från lokalbefolkningen; både lokala bönder och aktivister som protesterar i solidaritet med Monywa-borna har fängslats. 2012 brännskadades ett 40-tal när burmesisk polis använde fosfor i räder mot fredliga demonstranter.

5 Yungs fall är ett av många. FNs arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande konstaterar att etniska kachiner ”have been subjected to numerous arrests as well as alleged torture against them to extract confessions.”

6 Kyaw Hla Aung dömdes nyligen till ett och ett halvt år i fängelse men tros ha släppts i början av oktober. Människorättsgrupper som Amnesty och Fortify Rights har kämpat för hans frihet.

 Illustration: Jonna Dreiman • Oktober 2014 • Serien är en del av kampanjen Burma i förändring

Stöd Svenska Burmakommitténs arbete med att stärka demokratiaktivister och gräsrötter i Burma/Myanmar. Bli medlem.