Kortfilm: Statslösa i sitt eget hemland

Om konflikten i västra Burma

Dagens Burma präglas inte bara av positiv förändring. Den här kortfilmen (13 min) visar en annan utveckling – etnisk rensning pågår, delvis i det tysta.

I juni 2012 utbröt våldsamheter mellan etniska grupper i Rakhinestaten i västra Burma. Därefter har våld blossat upp, i huvudsak mot medlemmar av folkgruppen rohingya men också mot andra muslimer. Mord, mordbränder, förföljelse och fördrivning har följt. Nu trängs minst 125,000 rohingya i miserabla internflyktingläger. Rörelsefrihet och andra grundläggande rättigheter kringskärs och tusentals människor lever i skräck. Människorättsorganisationer har dokumenterat hur polis, säkerhetsstyrkor och lokala ledare varit direkt eller indirekt delaktiga i våldskampanjen. Men de burmesiska myndigheterna har inte ställt någon till svars och den politiska oppositionen tiger still.

Filmen visar vikten av att Sverige och EU inte ryggar tillbaka i frågor som rör mänskliga rättigheter i Burma. Den antyder också den roll en aktiv internationell närvaro kan spela i Burma under en övergångsperiod.

Svenska Burmakommittén har sedan juni 2012 sökt uppmärksamma svenska och europeiska beslutsfattare om utvecklingen i Rakhinestaten, och frågat UD hur de ställer sig till anklagelser om brott mot mänskligheten. Här kan du läsa ett dagboksinlägg från SBK:s egna besök till lägren i Rakhine.

Filmen är gjord av de svenska journalisterna Kalle Bergbom och Jonas Gratzer och distribueras i samarbete med Civil Rights Defenders och Svenska Burmakommittén.