Folkräkningen: risk för etniska spänningar

Snart hålls den första folkräkningen i Burma/Myanmar på 30 år. Det är en viktig process, som Sverige stödjer. Men folkräkningen är inte tillräckligt konfliktkänslig och riskerar bidra till ökade etniska och religiösa spänningar.

Läs mer i informationsbladet Burmas folkräkning: risk för etniska spänningar” (PDF).

IMG_3062

Burma är ett land med mångfald. Foto: Svenska Burmakommittén