Dagbok från Kachin

Det pågår ett krig i nordöstra Burma, långt ifrån omvärldens ögon. Burmakommitténs Jenny Hedström är nyligen hemkommen från delstaten Kachin i norra Burma. I tre delar publicerar vi hennes unika dagboksinlägg. Hur upplever de drabbade konflikten? 

En kachin soldat. Foto: Svenska Burmakommittén

En kachin soldat. Foto: Svenska Burmakommittén

Prolog. I juni 2011 bryts vapenstilleståndet mellan den Burmesiska regeringen och Kachinfolkets frihetsorganisation, Kachin Independence Organisation (KIO). Några månader tidigare har slutdatumet för KIO att assimilera deras militära gren, Kachin Independent Army (KIA), in i den burmesiska regeringsarmén passerat. KIO har svarat att de inte kan ge upp kontroll över sin armé om de inte först får garantier om politiska rättigheter. De får de inte. Burmesiska armén attackerar. Uppemot 100,000 människor tvingas fly sina hem i konflikterna som följer. I samtalen mellan representanter för den burmesiska regeringen och Kachinfolket talas det fortfarande inte om politiska lösningar, bara om vapenstillestånd. Kachinfolket manar på sina ledare att fortsättas slåss tills de får garantier om en politisk dialog, garantier om rättigheter. Till staden Laiza reser ungdomar från hela Kachinstaten för att frivilligt genomgå grundläggande militär träning. ”Det är vår patriotiska plikt,” säger alla jag talar med. “Det handlar om vår framtid, om vår existens. Vi har en plikt att försvara oss”. Konflikten fortsätter.

DEL I: Flyktinglägren. Pastorn berättar för mig att i kaoset som följde attacken på deras by försvann en ung kvinna från hans familj. ”Vi tror att hon blev såld till Kina.” Jag misstänker att pastorn har rätt: kvinnorättsorganisationer har dokumenterat en ökning av kvinnor som säljs till bordeller i Kina.

DEL II: Reformprocessen. Idag hålls det samtal om vapenstillestånd i Myitkyina. Samtidigt attackerar den burmesiska armén flera byar, inte särskilt långt från där jag är.

DEL III: Motståndet. I sjutton år har vi försökt ha en politisk dialog med regimen. Vi vill ha samma rättigheter som den burmesiska majoritetsbefolkningen, inte några särskilda rättigheter.

Vykort från Kachinstaten: uppemot 100 000 personer har flytt sina hem i norra Burma sedan 2011 till följd av konflikt. Fotot på vykortet har tagits av Narciso Contreras.

Vykort från Kachinstaten: uppemot 100 000 personer har flytt sina hem i norra Burma sedan 2011. Fotot på vykortet har tagits av Narciso Contreras.