Burma i förändring

Svenska Burmakommitténs pågående kampanj vill belysa den förändringsprocess som nu sker i Burma och nyansera bilden av denna. Vi kommer lyfta fram utvalda områden, som enligt oss, burmeser inom demokratirörelsen och våra systerorganisationer i Europa är avgörande för Burmas framtid och som särskilt relaterar till omvärldens nyväckta engagemang i landet.

Teman som turism, utländska företagsinvesteringar, bistånd, samt freds- och försoningsprocesser med de etniska minoriteterna kommer lyftas ur ett demokrati- och människorättsperspektiv, under den samlande rubriken ”Burma i förändring”. Kolla in aktiviteter till höger!

NebuleInvånare utanför Dawei i sydöstra Burma påminner att president Thein Sein utlovat att utländska investeringar ska värna miljön och skydda medborgare. Foto: Svenska Burmakommittén

Informationskampanjen genomförs med stöd från Sida; Sida delar inte nödvändigtvis de budskap som förmedlas genom kampanjen.