29 juni Pressmeddelande: Öppet brev till utrikesminister Margot Wallström om situationen i Burma

Pressmeddelande, Stockholm, 29 juni 2018

Med anledning av att Sverige i juli tar över ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd uppmanar vi Sveriges regering att arbeta för ansvarsutkrävande för folkrättsbrott i Burma. I ett öppet brev till utrikesminister Margot Wallström skriver Svenska Burmakommittén, tillsammans med åtta andra människorättsorganisationer att Sverige bör arbeta för att få till stånd en resolution i säkerhetsrådet som gör att ansvariga kan ställas till svars i den Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Den burmesiska militären har begått fruktansvärda övergrepp mot civilbefolkningen på flera håll i Burma. Sedan augusti 2017 har över 700 000 människor drivits på flykt från delstaten Rakhine till Bangladesh. Medan världens blickar riktats mot krisen i Rakhine har militären trappat upp sina offensiver i både norra och östra Burma. Trovärdiga rapporter har dokumenterat hur militären bland annat systematiskt har dödat tusentals civila och använt sig av våldtäkt och andra former av sexuellt våld mot både vuxna och barn. Systematiken i övergreppen tyder på att de utgör brott mot folkrätten.

Sverige och andra länder har vid upprepade tillfällen sagt att ansvariga måste ställas till svars. Men på marken är straffriheten i det närmsta total då militären inte kan åtalas i civila domstolar. Stärkta av den rådande straffriheten och omvärldens oförmåga att med diplomatiska påtryckningar förmå offensiverna att upphöra, fortsätter förtrycket av och våldet mot den egna befolkningen.

Endast genom internationella initiativ kan ansvar utkrävas för folkrättsbrott i Burma. Säkerhetsrådet är den instans som har mandat att hänföra situationen i Burma till den Internationella brottmålsdomstolen, där ansvar för internationella brott kan utkrävas. I juli tar Sverige över ordförandeskapet i säkerhetsrådet och har då chansen att visa ledarskap i den här frågan. Vi uppmanar Sverige att prioritera frågan om Burma och ansvarsutkrävande under sitt ordförandeskap och arbeta för få till stånd en resolution som hänför situationen till den internationella brottmålsdomstolen.

Läs brevet i sin helhet här.

Presskontakt:
Alexander Jäätmaa
073 915 46 34
alexander@burmakommitten.org

Länk till original

Publicerad i Pressmeddelanden