15 maj Pressmeddelande: Fredliga protester möts med våld i Burma

Pressmeddelande, Stockholm, 15 maj 2018

Svenska Burmakommittén uppmanar burmesiska myndigheter att omedelbart lägga ner åtalen mot de demonstranter som greps i samband med helgens fredsdemonstration i Burmas forna huvudstad Yangon.

Lördagen den 12 maj 2018 arrangerades en fredsmarsch i Yangon mot de upptrappade väpnade konflikterna i norra Burma. Demonstranterna, till stor del unga aktivister, uppmanade militären att skydda civilbefolkningen och krävde ett stopp för de väpnade konflikterna. Under demonstrationen greps flera av organisatörerna av polis, som även hindrade den fredliga demonstrationen från att äga rum. Det finns även uppgifter om att deltagarna misshandlades av civilklädda motdemonstranter på platsen utan att polisen ingrep. Enligt uppgift åtalades 17 av demonstranterna under Burmas Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law.

Vi ansökte om tillstånd enligt konstens alla regler och enligt lagen skall polisen i normala fall inte kunna neka tillstånd för fredliga demonstrationer. Det är sorgligt att polisen använder sig av lagstiftningen för att hindra våra röster från att höras men Burmas unga kommer fortsätta att kämpa för fred” säger en av arrangörerna som Svenska Burmakommittén varit i kontakt med.

Den senaste tiden har våldet i Kachin eskalerat och uppemot 7 000 personer har drivits på flykt sedan början av april i år. Samtidigt används repressiva lagar allt oftare för att tysta kritiker. Under veckan som gått har liknande protester arrangerats runtom i Burma och från flera håll har det rapporterats om gripanden och om hur polisen hindrat protester från att äga rum.

Rätten till yttrande, förenings- och mötesfrihet är grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter under internationell rätt. Nuvarande lagstiftning i Burma och det sätt på vilket polisen agerar i samband med fredliga demonstrationer går emot internationell praxis. Svenska Burmakommittén ser allvarligt på händelserna och uppmanar burmesiska myndigheter att omedelbart lägga ner åtalen mot demonstranterna och reformera lagstiftningen i enlighet med internationella normer.

Presskontakt:
Alexander Jäätmaa
073 915 46 34
alexander@burmakommitten.org

Länk till original

Publicerad i Pressmeddelanden