13 nov Pressmeddelande: EU bör vidta åtgärder mot Burmas militär

Pressmeddelande, Stockholm, 13 november 2017

När EU:s utrikesministrar möts på måndagen är det hög tid att vidta åtgärder mot den burmesiska militären. Sedan den burmesiska militären i augusti i år återigen gått till angrepp mot den muslimska minoritetsgruppen rohingyer har över 600 000 människor tvingats fly till grannlandet Bangladesh. EU:s svar på de grova övergreppen, vilka av FN har beskrivits som etnisk rensning, har hittills varit förbluffande svagt. De enda aktiva åtgärder som EU hittills har vidtagit är att sluta bjuda in högt uppsatta burmesiska militärer till Europa och att se över medlemsländernas militära samarbeten med den burmesiska militären. Det kan inte ses som ett tillräckligt svar på etnisk rensning.

Svenska Burmakommittén uppmanar EU:s ministerråd att agera för ett globalt vapenembargo gentemot Burma, omedelbart avsluta alla militära samarbeten med den burmesiska militären, utöka EU:s nuvarande vapenembargo till att även omfatta service och underhåll och omedelbart införa riktade ekonomiska sanktioner mot ansvariga militära befälhavare och militärägda företag. EU bör även verka för att generalförsamlingen återinför den tidigare återkommande människorättsresolutionen om Burma samt att säkerhetsrådet remitterar övergreppen mot rohingyer till den internationella brottsmålsdomstolen (ICC).

– För nästan en månad sedan sa EU:s ministerråd att hårdare åtgärder mot den burmesiska militären var att vänta om rohingyernas situation inte förbättrades. I dag flyr fortfarande tusentals människor varje dygn och konfliktområdet är avskuret från internationella hjälpsändningar, media och människorättsorganisationer. Det är uppenbart att omvärlden måste vidta åtgärder, säger Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommittén.

Efter det förra ministerrådsmötet den 16 oktober uppgavs att ännu kraftigare åtgärder skulle övervägas av EU om rohingyernas situation inte förbättrades. Ministerrådet måste nu fullfölja detta åtagande. På tio veckor har över 600 000 rohingyer flytt till Bangladesh i vad FN kallar för ett “skolboksexempel på etnisk rensning”. Samstämmiga vittnesmål om mord, sexuellt våld (även mot barn) och andra övergrepp av Min Aung Hlaing’s armé ger en tydlig och trovärdig bild av en fruktansvärd situation. Satellitbilder visar att över 200 byar har bränts ner till grunden. Det är ett ofattbart lidande för alla drabbade, inte minst de 60% av flyktingarna som är barn.

EU måste nu agera för att stoppa den burmesiska militärens övergrepp genom att:

  • Använda alla diplomatiska kanaler för att sätta press på burmas militära och civila ledare
  • Utöka EU:s nuvarande vapenembargo mot militären till att även omfatta annat materiel, samt avlsuta alla samarbeten med den burmesiska militären.
  • Införa ekonomiska sanktioner riktade mot militären och militärägda företag, samt visumförbud för militära ledare.
  • Verka för att FN ska införa ett globalt vapenembargo mot den burmesiska militären.
  • Verka för att FN:s generalförsamling återinför en återkommande resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burma
  • Verka för att FN:s säkerhetsråd remitterar övergreppen mot rohingyer till den internationella brottsmålsdomstolen (ICC)

Länk till original

Publicerad i Pressmeddelanden